Araç yakıtı olarak kullanıldığında sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) olarak da bilinen otogaz, alternatif bir yakıt türüdür. Esas olarak, her ikisi de ham petrolün rafine edilmesinin veya doğal gaz çıkarımının yan ürünleri olan propan veya bütandan oluşur.

Otogazla ilgili bazı önemli noktalar şunlardır:

Bileşimi: Otogaz esas olarak propandan oluşur ancak az miktarda bütan ve diğer hidrokarbonları da içerebilir.

Depolama: Orta basınç altında sıvı halde depolanır, bu da onu portatif kaplarda depolamaya ve taşımaya uygun hale getirir.

Taşıt Yakıtı Olarak Kullanımı: Otogaz, içten yanmalı motorlarda, özellikle taşıtlarda yakıt olarak kullanılmaktadır. Daha az emisyon ürettiği için geleneksel benzin ve dizele popüler bir alternatiftir.

Çevresel Faydaları: Otogaz, benzin ve dizele kıyasla daha temiz yanan bir yakıt olarak kabul edilir. Karbon monoksit, nitrojen oksitler ve partikül madde gibi daha düşük düzeyde kirletici madde üretir.

Dönüşüm Kitleri: Mevcut benzinle çalışan birçok araç, bir dönüştürme kitinin takılmasıyla otogazla çalışacak şekilde dönüştürülebilir. Bu kitler yakıt sistemini otogaz kullanımına uyum sağlayacak şekilde değiştirir.

Küresel Kullanım: Otogaz dünyanın birçok ülkesinde araç yakıtı olarak kullanılmaktadır. Popülaritesi değişiklik gösterir ve genellikle ekonomik olarak daha uygun olduğu veya emisyonların azaltılmasına odaklanıldığı alanlarda kullanılır.

Altyapı: Otogazın bazı bölgelerde yerleşik bir yakıt ikmal altyapısı bulunurken bazı bölgelerde daha az yaygın olması mümkündür. Otogaz yakıt ikmal istasyonlarının mevcudiyeti, benimsenmesini etkileyebilir.

Ekonomik Hususlar: Otogazın maliyeti lokasyon, vergilendirme, tedarik gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bazı durumlarda geleneksel yakıtlara göre uygun maliyetli bir alternatif olabilir.

Dönüşüm Zorlukları: Dönüşüm kitleri mevcut olmakla birlikte, bir aracın otogazla çalışacak şekilde dönüştürülmesi süreci bazı zorluklar içerebilir ve tüm araçlar dönüşüm için uygun değildir.